Effektivare omvandling av el från solceller

Diarienummer
Koordinator OPTISTRING TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla affärsmodellen och affärsplanen, knyta kund, partner och investerarkontakter, utöka IP skyddet för tekniken och installera ett första pilotsystem. Allt detta har genomförts. Vi har fått större kunskap om marknaden och träffat kunder och partners, en affärsplan och investeringsplan har utvecklats. IP skyddet är utökat och en pilotinstallation har genomförts tillsammans med ett antal partners.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är mycket bra och användbara, och kommer vara till stor nytta i vidareutvecklingen av bolaget. Vi vet mer om marknaden och att det finns en efterfrågan för och en mycket stor potential i vår produkt. Projektet har vidare gett oss en bra bas för det fortsatta arbetet, och vi har ett bra och i investeringssammanhang ett mycket användbart material. Pilotinstallationen är mycket viktig i de fortsatta arbetet med kunder, den fungerar som en värdefull referens på att grunderna i tekniken fungerar.

Upplägg och genomförande

Arbetet har pågått under hela projektperioden, det affärsutvecklande arbetet har genomförts parallellt med utvecklingen och framtagandet av systemet till pilotinstallationen. Det nedlagda arbetet och resultaten har redan visat sig vara väldigt värdefulla.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.