Effektiv vågkraft CorPower Ocean

Diarienummer 2012-02732
Koordinator CorPower Ocean AB - CorPower Ocean
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att verifiera den höga energitätheten hos CPOs vågkraftverk. Kontrollalgoritmer, bojteknik och simuleringsmodeller har utvecklats. Testerna visar att aktiv styrning av CPOs vågbojar fungerar väl i både reguljära och irreguljära vågor. Testdata bekräftar att aktiv faskontroll med latchning möjliggör 3-5 gång högre energiabsorption jämfört med traditionell linjär kontroll. Projektet har uppfyllt målen och resultaten bekräftar förutsättningarna för storskalig energiproduktion med attraktiva kostnadsnivåer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i förbättrad design av CorPower Oceans vågbojar och förfinade kontrollalgoritmer. Mängden absorberad energi har bevisats vara 3-5 gånger högre med aktiv faskontroll jämfört med passiv linjär kontroll. De kontrollalgoritmer som utvecklats får verket att svänga i resonans med inkommande vågor oavsett frekvens och våglängd. En förenklad typ av vågmätning och latch-algoritm ger förutsättningar för robust funktion och storskaliga vågparker som styrs med enkla mätinstrument.

Upplägg och genomförande

Under projektet har hydrodynamik, kontrollmetoder och energiabsorption verifierats genom vågtankstester i skala 1:30 vid en anläggning i Porto. Arbetet har genomförts tillsammans med forskningsinstituten WavEC Wave Energy Centre (Lissabon) och Marintek (Trondheim). Bevisen som tagits fram är viktiga för vidare samarbete med energi- & anläggsföretag med avsikt att genomföra havstester under 2014 och 2015.

Externa länkar

CorPower Ocean

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.