Effektiv och uthållig naturstensproduktion

Diarienummer 2014-04063
Koordinator Stenindustrins Forskningsinstitut Aktiebolag - StenForsk AB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att åstadkomma en effektivitetsökning med ny eller förbättrad teknik som sänker energiförbrukningen, minskar skador på bergråvaran vid brytning och på så sätt ökar processutbytet. Inom de olika projekt spåren har vägledande försök inom bland annat bränsleförbrukning, automation, processimuleringar, geofysiska metoder, kommunikation och säkerhet har visat att det finns potentiella förbättringsområden som kan effektivisera produktionen av svensk natursten på olika sätt.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade resultat var effektivare produktion med högre utbyte i brytningsprocessen och produkter med högre försäljningsvärde samtidigt som man skapar en effektivare resursanvändning av energi samt en bättre arbetsmiljö. Enskilda arbetsmoment har kunnat effektiviseras men för att kvantifiera förbättringar i försäljningsvärde eller utbyte krävs det mer insatser för processen i sin helhet. Projektimplementeringarna har resulterad i förbättrat arbetsmiljö och ökad förståelse för möjliga åtgärder för att uppnå effektivare process från ett energi- och miljöperspektiv.

Upplägg och genomförande

Under en tidigare förstudie identifierades ett stort antal möjliga aktiviteter för projektet. Aktiviteterna prioriterades utifrån område, bedömd nytta, risker och genomförbarhet. 7 projektområden definierades och inom varje område anordnades olika aktiviteterna som delprojekt. Med det breda angreppssättet skapades bra förutsättningar för vägledande förbättringar för processen i sin helhet men bredden kan alltid påverka detaljnivån på vissa aktiviteter.

Externa länkar

Sveriges Stenindustriförbund håller ute hemsidan sten.se där viktiga nyheter inom branschen publiceras

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.