Effektförstärkare för WLAN och nya komponenter för power management i 28/22 nm CMOS

Diarienummer 2013-03956
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2015
Status Genomfört
Ansökningsomgång AO Innovative ICT 2013