Effekten av information, konkurrens och kognitiv förmåga på konsumenters kreditbeslut

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutet för social forskning
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Vår forskning har bidragit till ökad förståelse för inflytande av information och konkurrens om konsumentkreditbeslut. Genom att använda registerdata från en finansiell förmedlare. Vi producerade: "Lender Bidra och Smart Disclosure på konsumentkreditmarknader" och policy memorandum "Online Intermediation och Terms of Consumer Credit". Våra andra dokument "Rationalitet på konsumentkreditmarknaden" och "Balanslag" har bidragit till en bättre förståelse av rollen som kognitiva förmågor och beteendeförhållanden för konsumenternas kreditbeslut.

Resultat och förväntade effekter

Inom detta projekt har vi tagit fram tre akademiska papper och ett politiskt memo. Två förväntas publiceras i peer reviewed journals och en del av en Research Handbook. [1] "Långivbjudande och smart upplysning på konsumentkreditmarknader" [2] Online-mellanliggande och konsumentkreditvillkoren, Sveriges riksbank Ekonomisk granskning 2014.1. [3] "Rationalitet på konsumentkreditmarknaden: Val mellan Alternativ och Mainstream Credit" [4] "Balanslag: Ny Bevis och Diskussion av Teorin om Rationalitet och Behavioral Anomalies of Choice på kreditmarknader"

Upplägg och genomförande

Genom att presentera vår forskning både vid akademiska och statliga institutioner strävar vi efter att bidra till en ökad förståelse för inflytande av information, konkurrens och beteendemässiga förskott på konsumentkreditbeslut. Genom denna ökade förståelse hoppas vi dessutom att vi indirekt bidrar till att formulera mer informerade och effektivt regelverk som syftar till att optimera konsumenternas ekonomiska beslutsfattande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03882

Statistik för sidan