ECRA - Ethernet-kommunikation för realtidstillämpningar i fordon

Diarienummer 2015-06876
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94141 PVD
Bidrag från Vinnova 9 920 654 kronor
Projektets löptid februari 2016 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation – en satsning inom FFI

Syfte och mål

FFI-projektet ECRA baseras på de tidigare FFI-projekten ECAE (Dnr 2012-03676) och Ethernet AVB (Dnr 2013-04722). Syftet med ECRA är att adressera och lösa öppna frågeställningar som identifierades i de tidigare projekten och samtidigt ta hänsyn till den fortsatta teknikutvecklingen och standardiseringen inom IEEE och OPEN. Det huvudsakliga projektmålet är att stödja effektiv implementering av pålitlig, robust realtidskommunikation över switchade Ethernet-nätverk för framtida applikationer i fordon.

Förväntade effekter och resultat

Teoretiska studier kring pålitlig, robust och deterministisk realtidskommunikation över Ethernet i fordon. En holistisk analys av realtidskommunikation i fordon. Metoder för förbättring av existerande SW-verktyg och implementering av Ethernet i fordonsnätverk. Förslag till system- och SW-arkitekturer vid migrering till Ethernet. En demonstrator som visar effektiviteten hos en implementering i en omgivning där icke-kritisk och kritisk trafik samt styrsignalering blandas. Projektet kommer även att stärka kompetensen inom området Ethernet i fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet indelas i följande arbetspaket (engelska Work Package, WP): WP 0: Projektledning och informationsspridning WP 1: Krav och användningsfall WP 2: Utveckling och utvärdering av verktyg WP 3: Effektiv implementering WP 4: Hårdvaruaspekter på Ethernet i fordon WP 5: Ethernet för säkerhetskritiska realtidsapplikationer i fordon WP 6: Demonstrator

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.