Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECRA - Ethernet-kommunikation för realtidstillämpningar i fordon

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94141 PVD
Bidrag från Vinnova 9 838 671 kronor
Projektets löptid februari 2016 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2015-06876eng.pdf(pdf, 2430 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

FFI-projektet ECRA (Ethernet Communication for Real-time Automotive applications) har uppnått målen enligt projektansökan. Projektet har adresserat övergripande mål enligt FFI programmet, sett ur perspektiv på "enabling technologies". Måluppfyllande resultat har uppnåtts genom forskning och avancerat ingenjörsarbete, omfattande innovation, prototyp-utveckling, verktyg och utvärdering av Ethernet som kärn-nät för kommunikation i fordon. Utfallet av projekt har öppnat upp för utveckling av nya funktioner inom autonomous driving, active safety och infotainment.

Långsiktiga effekter som förväntas

ECRA-projektet har producerat värdefulla resultat och kunskap för industrialisering av ny fordonsinriktad Ethernet-standard (TSN). En grupp av EMC-tester på Ethernet 1000 Base T1 har utförts i fordonsmiljö. Konceptvalidering av TSN har utförts med Volvo användarfall. En komplett nätverks-simulator har utvecklats. En lösning för CAN-Ethernet gateway har tagits fram och utvärderats. Ett verktyg för mätning av prestanda av AUTOSAR stack har tagits fram. Medorganisatör av Automotive Ethernet Congress 2019, samt presentationer vid Ethernet-relaterade konferenser.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i 7 arbetspaket. Arbetspaket 1 har omfattat projektledning, medans övriga paket fokuserat på teknik. Volvo har ansvarat för två arbetspaket kring krav, användarfall samt hårdvaruaspekter. Rise Viktoria har haft fokus på real-tids-aspekter, medans övriga SME partners har ansvarat för arbete kring verktyg och mjukvara. Projektledning har utförts regelbundet genom månadsvis rapporter, möten i projektteam, samt möten med styrgrupp. Möten, workshops och seminarier hållits inom respektive arbetspaket. Projektupplägget har fungerat mycket väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-06876

Statistik för sidan