Ecohelix - pilot scale industrial application

Diarienummer 2014-03196
Koordinator Ecohelix AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - juni 2014
Status Avslutat