EasyForce - ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi

Diarienummer 2018-00195
Koordinator Meloq AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en ny produkt inom fysioterapi för att förenkla och förbättra patientvården. Målet är att efter avslutat projekt ha tagit fram en validerad affärsplan och minimera de tekniska riskerna genom att utveckla en avancerad prototyp som ska kunna användas för kliniska tester, produktionsplanering och att förbereda regulatoriskt godkännande.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att projektet kommer leda till att Meloq som idag endast har en produkt kommer kunna ta fram ytterligare en produkt och då bli ett flerproduktsbolag. Detta har ett starkt signalvärde mot investerare och skulle göra det möjligt för Meloq att växa snabbare och göra större nytta för våra kunder. Målet är att inom ett år efter avslutat projekt ha lanserat produkten. För fysioterapeuterna innebär det nya verktyget ett betydligt enklare och bättre sätt att genomföra en av de vanligaste undersökningarna vilket kommer ge mer effektiv vård och bidra till en friskare befolkning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet planeras löpa under ett år fram till sommaren 2019. Inledningsvis kommer fokus ligga på affärsutveckling och prototypvalidering. Vi kommer validera affärsplanen och iterera enkla prototyper i nära samarbete med fysioterapeuter, återförsäljare och andra intressenter. Därefter kommer fokus ligga på att utveckla en fungerande produkt för att minimera de tekniska riskerna och att fastställa regulatorisk och immateriell strategi samt producerbarhet.

Externa länkar

https://easyangle.com/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.