Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EasyForce - ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi

Diarienummer
Koordinator Meloq AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en affärsplan och prototyp för Meloqs nästa produkt, ett verktyg för att mäta kraft inom fysioterapi. Detta anslag har möjliggjort uppfyllelse av detta mål vilket kommer bidra till att Meloq får fler ben att stå på.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var förutom en ny produkt också att vi skulle få mer intresse från investerare och partners när vi utvecklat vår nästa produkt. Detta har besannats. Även om produkten ännu inte är lanserad så har vi tack vare detta anslag kommer långt med utvecklingen. Flera av våra partners, bl.a. kliniker, återförsäljare och tillverkningspartner har varit delaktiga i utvecklingsprocessen. De har varit mycket positiva till detta projekt ser fram emot lanseringen av EasyForce.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i stort enligt plan. Under projektet togs nya prototyper fram iterativt i nära samarbete med slutkunder. Detta gjorde att konceptet ändrades något under projektets gång vilket försenade projektet något. Då vi sedan tidigare lanserat en produkt inom fysioterapi har det varit enkelt att få kontakt med återförsäljare och slutkunder för att få relevant input till detta projekt, både för affärsplanen och för den tekniska utvecklingen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00195

Statistik för sidan