E!6300TABRE

Diarienummer 2011-01478
Koordinator AXEB AB
Bidrag från Vinnova 195 600 kronor
Projektets löptid februari 2011 - februari 2013
Status Avslutat