E!11878 AlCoat Alfa Laval

Diarienummer 2018-00586
Koordinator Alfa Laval Lund AB
Bidrag från Vinnova 718 600 kronor
Projektets löptid april 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering