E!11435, TAT-OV-ASTATINE-2, Sahlgrenska University Hospital

Diarienummer 2017-03475
Koordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Avdelning för onkologi
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2020
Status Beslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Målet är att utveckla målsökande tumörbehandlingar för att eliminera kvarvarande mikroskopiska metastaser efter kirurgi och kemoterapi för äggstockscancer. Behandlingen bygger på att med hjälp av tumörsökande antikroppar binda radioaktiva atomer till tumörcellernas yta. Den utsända strålningen i form av alfapartiklar ger en dödande effekt på tumörcellen och dess närmsta grannar.

Förväntade effekter och resultat

Den alfastrålande radionukliden 211-astat har nära optimala egenskaper för behandling av mikroskopiskt små tumöranhopningar belägna i en kroppshåla. Den korta räckvidden av alfastrålarna passar bra för att ge mycket höga doser till tumör men väldigt låga doser till normala vävnader. Varför denna terapi kan bli botande men med ett minimum av akuta sidoeffekter.

Planerat upplägg och genomförande

Vi planerar använda en humaniserad antikropp (farletuzumab) riktad mot Folatreceptor alfa som uttrycks i hög grad av äggstockscancer celler, men i mycket begränsad mängd på friska normala celler. Farletuzumab finns tillgänglig för klinisk prövning. Vi kommer i samarbete med ett CRO från Norge planlägga och genomföra en fas-I studie för säkerhet och farmakokinetik/dosimetri. Vidare kommer vi under projekttiden genomföra planläggningen av den efterföljande randomiserade effekt studien.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.