E!10066 JAQ-FCPBC MYFC AB

Diarienummer 2016-00716
Koordinator myFC AB
Bidrag från Vinnova 3 419 570 kronor
Projektets löptid april 2016 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Målet med det teknologiska samarbetet mellan Myfc AB och Bartels Mikrotechnik Gmbh var att utveckla en laddare baserad på teknologin för bränsleceller till portabla elektroniska apparater.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av detta FoU-projekt är en portabel laddare vid namn JAQ Hybrid som kan användas utan inkoppling till elnät. Den är liten till formatet, kostnadseffektiv att producera samt ger effektivt utnyttjande av bränslecellens energi.

Upplägg och genomförande

Tack vare samarbetet med Bartels Mikrotechnik Gmbh kunde vi höja kunskapen i detta utvecklingsprojektet. Den kunskap som Bartels har om bränsleceller bidrog starkt till det slutresultat som ledde till en prototyp vid namn JAQ Hybrid.

Externa länkar

https://myfcpower.com/our-products

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.