Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DUO2 - Energieffektiva fordonskombinationer

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6100, CTP
Bidrag från Vinnova 8 330 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2010-01342sv.pdf (pdf, 2108 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att minska utsläppen av CO2 från vägtransporter. Målet är att sänka bränsleförbrukningen och därigenom CO2 utsläppen med mer än 25%.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har visat att bränsleförbrukningen och CO2 utsläppen kan sänkas med 27% räknat per transporterad enhet jämfört med Europeiska standardfordon. Vid en fullskalig implementation kommer de här framtagna lösningarna kraftigt bidra till Sveriges mål att minska CO2 utsläppen.

Upplägg och genomförande

Projektet har tagit fram två högkapacitets fordonskombinationer med ökad transportvolym genom att öka fordonslängden. Den ena har varit i drift under 18 månader i en i stort sett problemfri terminalkörning mellan Göteborg och Malmö. Den andra är färdigbyggd och väntar på tillstånd från Transportstyrelsen att driftsättas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 februari 2020

Diarienummer 2010-01342

Statistik för sidan