Drivhuset Process

Diarienummer
Koordinator EKONOMISKA FÖRENINGEN DRIVHUSET SVERIGE
Bidrag från Vinnova 195 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Samtliga workshops genomfördes, samt workshop i tjänstedesign (SVID) och PR (Tvv). Deltagarna är också medlemmar i en sluten FB-grupp där man delar med sig av tips, nyheter mm. Deltagarna har genom workshoparna utvecklat sina idéer och kommit närmare en marknad. Elots har bland annat vunnit flera priser efter Drivhuset Process (bla Business Challenge).

Resultat och förväntade effekter

Många av deltagarna är efter projektets slut ute på marknaden (ex. Elots, Plaggiat ochkolsyremaskin adaptern), men några av deltagarna upplever att man behöver ytterligare stöd i sin produktutveckling.

Upplägg och genomförande

De deltagare som gick in i projektet med tjänsteidéer (undantag kolsyremaskinadaptern) är efter process mer eller mindre ute på marknaden. Deltagarna med produktidéer har dock en resa kvar att göra. Många hade produktidéer som kräver kapital såväl som know-how inom produktutveckling och för att deras idéer skall förverkligas krävs mer insatser som kompletterar affärsutvecklingen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.