DRIVE-Verifiering till företag i inkubatorer

Diarienummer 2018-02302
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 2 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

DRIVE är ett dedikerat life science inkubatorprogram hos KI Innovations AB som syftar till att stödja framgångsrik kommersiell utveckling av affärsmöjligheter i tidigt stadium inom området medicinsk life science. Målet är att inkuberade företag når en långsiktigt hållbar livskraft och att skapa förutsättningar för tillväxt och samhällsnytta genom relevant utvecklingsstöd och expertis.

Förväntade effekter och resultat

Stärka affärsutvecklingsstödet till inkubatorprogrammets 15 företag avseende verifiering av olika aspekter av affärsidéerna beroende på det individuella behovet hos det specifika företaget. Önskvärt resultat är att stärka affärsidéen och öka överlevnaden och tillväxtpotentialen hos företaget.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetsprocessen för fördelning av verifieringsmedel för företag i inkubatorer i DRIVE-inkubatorprogrammet bygger på en gedigen erfarenhet och inarbetade beslutsprocesser som under många år har visat sig fördelaktiga i VFT-programmet. Processen består av fem steg; 1. Företag antas till inkubatorprogrammet i konkurrens, 2. Antaget företag och tilldelad coach föreslår affärsutvecklingsaktiviteter, 3. Förslaget lyfts vid ett internt beslutsmöte där beslut om tilldelning av medel fattas, 4. Aktiviteten utförs av selekterade experter, 5. Nyttan av aktiviteten följs upp.

Externa länkar

http://karolinskainnovations.ki.se/drive/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.