DREAMIT - Digital accesshantering i realtid för intermodala transporter

Diarienummer 2016-05436
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Avdelningen för Logistik och Transport
Bidrag från Vinnova 4 492 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2016-04637-en

Syfte och mål

Målet med DREAMIT är att förbättra resurseffektivitet i intermodala transportsystem. Projektets syfte är att förbättra accesshantering genom tillämpning av digital informationsdelning och förbättrad interaktion mellan aktörer inom trafikslagen sjöfart, väg och järnväg. Tidigare studier visar på stora brister i dagens accesshantering i bland annat hamnar och järnvägsterminaler där endast enstaka processer står i fokus. Ett systemperspektiv är därför viktigt som omfattar samtliga aktörer. Dessa inkluderar terminaloperatörer, åkerier, tågoperatörer, myndigheter mm.

Förväntade effekter och resultat

DREAMIT planerar att etablera en utökad kollaborativ miljö kopplad till APM Terminals och tillsammans med övriga projektpartners genom: (1) skapa fysiska mötesplatser för inblandade projektpartners (och även externa experter), (2) ta fram nya datainsamlingsmetoder där fokus ligger på att hitta automatiserade sätt att mäta tider som åkerier och tågoperatörer lägger på de olika moment som utgör accessoperationen, (3) generell kunskapsutveckling inom området, och (4) etablera en bra kunskapsbas för ett betydligt större framtida demonstrationsprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

DREAMIT löper mellan 2017-03-01 till 2020-03-31 och bygger vidare på resultaten från det FFI-finansierade projektet REACH, men tar ett större systemperspektiv. Problem som kommer att adresseras är att försöka förbättra: (1) dagens bristfälliga accesshantering i hamnar/intermodala terminaler, (2) dagens bristfälliga interaktion och möjliggöra digital informationsdelning i realtid mellan inblandade aktörer. Konsortiet består av Chalmers, Consenso, APM Terminals, AB Lundby Åkeriet, Tjörns Bilservice, Hisingens Truck, Vänerexpressen, Sjöfartsverket, och EVRY.

Externa länkar

Här kommer det att uppdateras kontinuerligt med ny information om vad som händer inomDREAMIT.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.