Dokumentation av CHEFiOS-projektet riktad till praktiker

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att presentera dels Chefios-projektets metoder för att kartlägga de organisatoriska villkoren för chefer i offentlig sektor, dels informera om dessa villkors betydelse för chefernas möjlighet för att utföra sitt arbete. Vi valde att göra detta genom en populärvetenskaplig skrift som både skall vara tilltalande att se på och förhållandevis lätt att läsa.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit en 80-sidig skrift och de spontana reaktioner vi fått är att den är skapar ett intresse för området och är trevlig att se på. I samband med att vi producerade skriften har vi också skapat en egen domänadress. www.chefios.gu.se. En pdf-version av skriften finns på denna hemsida

Upplägg och genomförande

Produktionen av skriften gick enligt planeringen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.