Doktorand - Användning av nya optiska och avbildande tekniker för ytstruktur karakterisering.

Diarienummer 2015-06481
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att mäta och karaktärisera ytor med hög upplösning är viktigt för att förstå och optimera egenskaper hos nya och komplexa material inom bland annat nano- och bioteknikområdet. Det finns således ett akut behov av att etablera spårbarhet i mätningar både vad gäller generella och gemensamma kalibrerings- och analysprocedurer.. Detta projektet syftar därför till att studera ett antal olika optiska mätteknikers individuella styrkor och begränsningar för att skapa rekommendationer av lämplig analysmetod för olika topografier samt att etablera spårbarhet inom området.

Förväntade effekter och resultat

ökad kunskap om interaktionen mellan ytor och mätteknik vid karakterisering av ytors topografiska egenskaper. Projektet kommer i huvudsak ske genom fortsatta doktorandstudier och stärker samarbetet med UoH, speciellt Högskolan i Halmstad och Chalmers. Projekt utgör andra delen av Olena Flys doktorandstudier.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är treårigt leder från licentiat- till doktorsexamen för Olena Flys vid Högskolan i Halmstad och Chalmers. Huvudaktiviteterna är således: 1. Licentiatexamin (Q3, 2016) 2. Teknikstudier och verifiering (2016-2017) 3. Publicering och doktorsexamen (Q4, 2018)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.