Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Doktorand - Användning av nya optiska och avbildande tekniker för ytstruktur karakterisering.

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projektet syftar till att studera ett antal olika optiska mätteknikers individuella styrkor och begränsningar för att skapa rekommendationer av lämplig analysmetod för olika topografier samt att etablera spårbarhet inom området. Projektets huvudmål är att öka kompetens inom området areal yttopografi mätning och karakterisering på Riksmätplatsen. Projekt utgör andra delen av doktorandstudier och målet är att arbetet ska leda till doktorsexamen.

Resultat och förväntade effekter

Doktorandarbetet ökar kunskapen om interaktionen mellan ytor och mätteknik vid karakterisering av ytors topografiska egenskaper, samt förbättrar Riksmätplatsens kapacitet för att kunna stödja tillverkningsindustrins karakteriseringsbehov. Projektet levererar input till nationella och internationella standarder och direktiv samt användbar ”guidelines”. Förhoppningen är att detta ska underlätta vidareutvecklingen av standarder i nya sektorer med stora behov av kvalitetssäkrad mätning, hållfasthet och säkerhet, exempelvis inom 3D-Printing och Life Science.

Upplägg och genomförande

Projektet i huvudsak ske genom fortsatta doktorandstudier, och bygger vidare på kunskap från ett tidigare projekt som initierades av VINNOVAs Programråd för Metrologi 2013, och stödjer därmed Riksmätplatsens kompetensuppbyggnad inom kvalitetsäkrad spårbar 3D-mätteknik. Disputationen är flyttad till slutet av år 2019, och på så viss hållit inte projektet tidsplan. Samtidigt ger detta förlängning en möjlighet att undersöka i större utsträckning effekter av areal mätning och karakterisering av additiv tillverkade objekt, vilket efterfrågas av svensk industri.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06481

Statistik för sidan