Disk av högtemperatur livsmedelsutrustning- från grundläggande förståelse till miljövänlig och säker livsmedelstillverkn

Diarienummer 2010-02726
Koordinator TETRA PAK PROCESSING SYSTEMS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - februari 2014
Status Avslutat