Dis4tap, advanced disinfection of water using nanotechnology - fortsättning

Diarienummer 2014-01418
Koordinator Watersprint AB - Watersprint
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

1.Projektet skulle tekniskt och kommersiellt verifiera den unika nanotekniska applikationen för energieffektiv och miljövänlig vattenrening 2.Under projektet har vi lyckats att utveckla produkten, ta fram prototyper som testats både internt och av flera pilotkunder, verifierat funktionen dels genom labtester men även genom pilotinstallationer med certifierade vattenprover med extremt bra resultat över 6 månader och slutligen ta fram och producera en kommersiell produkt som vi hittills fått 2 kunder på och har många intressenter som vi diskuterar med

Resultat och förväntade effekter

1.Vi har lyckats få fram en produkt och ett system som uppfyller och överträffar våra ursprungliga mål och dessutom har allt detta bara tagit 1 år. Produkten har väckt väldigt stor uppmärksamhet då man även i Sverige har stora problem inom kommuner och Landsting med bakterieutbrott och legionella problem.

Upplägg och genomförande

1.Projektet har planerats och med hjälp av projektplaneringsverktyg, med tuffa men realistiska planer och nästan hela projektet har helt följt planen och det enda som har ställt till lite är flödescytometern som leverantören inte fick att fungera under lång tid och vi var tvungna att jobba mycket under julen för att hinna med alla verifieringar och tester som var planerade

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.