Direktörer, styrelser och andra begåvningar

Diarienummer 2013-04573
Koordinator Swedish House of Finance
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet fortlöper enligt plan, med undantag för en mindre försening i inköpet av data från SCB. Anledning är att SCB av integritetsskäl själva ansvarar för att slå samman all data och behåller den på sin egen server. Det gör det svårt för oss att påverka eller data som vi tillhandahåller SCB när vi väl har överlämnat den. Vi måste alltså vara säkra på att datan är problemfri och kan matchas av SCB innan vi genomför köpet. Försening av det här slaget är att förvänta i projekt av den här typen och påverkar inte dess utsikter.

Resultat och förväntade effekter

Vi har nått en överenskommelse med NIS om hur den nya datan ska samlas in. Avtalet är bifogat till den här rapporten.

Upplägg och genomförande

Vi har haft en rad produktiva möten med NIS, vilka har resulterat i det bifogade samarbetsavtalet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.