Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering för att möta det demografiska åldrandet och göra Sverige ledande i världen inom hälsa 2028

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS, Kista
Bidrag från Vinnova 1 488 923 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att med hjälp av digitalisering möta det demografiska åldrandet och göra Sverige ledande internationellt inom hälsa, vård och omsorg 2028. Målet med planeringsprojektet har varit att bygga upp ett ekosystem av aktörer. Ett konsortium har bildats, där dess ledande aktörer kommer att medverka som parter i det kommande projektet. Vidare har planeringsprojektet, tillsammans med de engagerade aktörerna, fördjupat förståelsen för utmaningar och möjligheter, samt konkretiserat det framtida arbetet genom att ta fram mätbara mål och delmål.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen för planeringsprojektet har vi fått större kunskap om de utmaningar som finns inom vård och omsorg. Viktiga delområden att adressera är fragmentisering och svårigheter att utbyta information, organisationsformer och personalbrist, samt ersättningssystem och lagstiftning som försvårar samverkan. Baserat på arbete i projektet har vi bland annat konkretiserat aktiviteter för kommande projekt som på sikt leder till systeminnovation som möjliggör nya organisationsformer och arbetsprocesser, ökad delaktighet för individen, samt förbättrade ersättningssystem.

Upplägg och genomförande

Under projektet har vi genomfört ett stort antal möten med olika potentiella aktörer med syftet att bygga upp ett ekosystem. Vi har haft möten och diskussioner med myndigheter och politiker med syftet att knyta dessa till projektet. Vi har byggt upp en projektstruktur bestående av nationella aktörer, internationell advisory board samt referensgrupp. Vi har presenterat projektet i Visby under Almedalsveckan samt vid EU:s regionråd i Bryssel. Insatser och engagemang har varit ambitiösa och lett till att ett mycket starkt konsortium har satts ihop inför kommande projektansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04233

Statistik för sidan