Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitala Stambanan

Diarienummer
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB - Teknikföretagens Service i Sverige AB, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 15 899 470 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2021
Status Avslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet

Syfte och mål

Projektet förtydligade behovsbilden för digitala-värdekedjor, -plattformar, -marknader och -ekosystem. Kunskap skapades och spreds både inom och utanför projektets gränser, vilket har lyft upp frågan om digitalisering av värdekedjor. Digitala Stambanan etablerades som varumärke, begrepp och neutral plattform för kunskap och erfarenhetsutbyte. Detta via +100 kommunikationsaktiviteter och internationellt samarbete med tex DiMECC, The NTWK, AWS, Microsoft, Göteborgs Universitet, Volvo Trucks och Sydved.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat från värdekedjorna gav insikter och konkreta förslag på hur digitalisering skapar värde. Syntes av insikterna, möjligheter och utmaningar med digitalisering, sammanställdes i en reseguide för att underlätta industrins digitalisering genom ett strukturerat arbetssätt. Demonstratorer skapades i labmiljö. En neutral plattform för kunskap och erfarenhetsutbyte skapades genom att etablera Digitala Stambanan som varumärke och begrepp, vilket tillgodoser industrins önskemål om fortsatt gemensamt arbete.

Upplägg och genomförande

Projektets 28 parter från akademi, institut, nätverksorganisationer och industri utforskade och kartlade sju olika industriella värdekedjor från utvinning av råvara, via olika leverantörsled till OEM. Detta gav olika perspektiv och detaljerade resultat på hur fysiska värdeflöden kunde kompletteras med digitala dataströmmar. Det aggregerade resultatet gav en god överblick på tillvägagångssätt och utmaningar med digitalisering. Frekventa möten inom arbetspaketen och projektet för verifiering av resultat och kunskapsspridning gav projektparterna värdefullt utbyte.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2021

Diarienummer 2018-04503

Statistik för sidan