Digital Integration

Diarienummer
Koordinator KOLLEKTIVET LIVET AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Bara i järvaområdet finns över 1200 föreningar som alla skulle kunna dra nytta av denna applikation. Innovation Qlub skall förskansra sig värdefull kunskap kring digitala medier och insikter om hur man förbereder en digital produktion. Få lokala föreningar och andra att medverka med information till studien. Att få en så detaljerad Teknisk spec som möjligt, innehållande wireframes & GUI. Detta ska vara baserat på den nuvarande marknadens och kunders behov.

Resultat och förväntade effekter

Den statestik vi har hittat är slående. I dag är nio av tio nya telefoner som säljs av telia smartphones och Sverige har den tredje högsta smartphoneanvändningen i världen. Föreningsantalet i Sverige är lika imponerande med ca 3 miljoner medlemmar enligt Riksidrottsförbundet. än så länge finns det ingen naturlig konkurent med integration med din telefons kalender. Det är det utrymmet vi vill fylla. Efter ha rådfrågat flera olika produktionsbyråer om tekniken bakom samt intresse för att producera. Vi har även pratat med och fått KFUM Sverige intresserade av att investera i oss.

Upplägg och genomförande

Det absolut största hotet gentemot vår applikations framgång är tid. I dagsläget så har inte de stora kunkurenterna som Facebook och enskilda organisationer egna hemsidor den integration med användarnas telefons kalender vi siktar på. Vår absoluta målsättning är att fortsätta bearbeta de vi redan har kontaktat kring både information samt finansiering. Ifall vi kommer till stånd med dessa parter kommer produktionen av vår applikation ske omgående. Målet är att finansiären får ensamrätt en begränsad tid därefter släpps den under eget varumärke med en annan inkomst modell.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.