Digital högspänningsdiagnostik

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Division of electric power engineering
Bidrag från Vinnova 277 500 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Syftet med det individuella mobilitetsprojektet från Chalmers till ABBs företagsforskningscenter är att utbyta och utveckla teknikkunskap inom området digital högspänningsdiagnostik där både akademiker och industri kan dra nytta av varandra. ABB kommer att dra nytta av forskningserfarenhet från Chalmers för att försöka upptäcka framtida haverier av kondensatorer och Chalmers kommer att få kunskap om digitala ställverk för framtida kurser. Både ABB och Chalmers kommer att få kompetenser från den sammanslagna teknikutvecklingen i pulselektroakustisk mätning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är planerat att arbeta inom följande tre specifika ämnen: 1) Kondensatorers sista tid, där mina forskningserfarenheter utvecklats under doktorandstudier kan hjälpa ABB att upptäcka kommande kondensatorsammanbrott. 2) Digitala ställverk i utbildningen: Kunskap om digitala ställverk kan erhållas från arbete relaterat till diagnostik av ställverkskomponenter och användas för Chalmers utbildning. 3) Utveckling av laddningstäthetsmätning: Både ABB och Chalmers kommer att utbyta och få kunskap om utveckling av pulsad elektro-akustisk mätteknik.

Planerat upplägg och genomförande

AP1 (maj-aug. 2018): Förberedelsefaser, personlig utbildning i säkerhet, brandskydd, elsäkerhet AP2 (sep.-dec. 2018): Kondensatorers sista tid mätuppsättning implementering, kontroll, och testning AP3 (jan-april 2019): Seminarium om slutresultat kondensatorers sista tid, kursutveckling i praktisk högspänningsdiagnostik för digitala ställverk AP4 (maj-aug. 2019): PEA-mätsystemutveckling, verifiering. AP5 (sep-dec. 2019): Seminarier om digitals ställverks högspänningsdiagnostik, ytterligare förbättring av PEA-mätsystemet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00753

Statistik för sidan