Digital Endpoint Adjudication

Diarienummer 2015-05826
Koordinator Landstinget i Uppsala län - Uppsala Clinincal Research Center
Bidrag från Vinnova 270 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Planering hösten 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet nåddes inte direkt då målet var att kunna digitalisera utvärderingen av kliniska händelser. Däremot visade sig metoden fungera väldigt bra för selektion av kliniska händelser och fokus lades då på att genomföra testerna på det området. Utifrån att projektet lärde sig under hand var metoden var mest effektiv ändrades målsättningen till att pröva digitalisera identifikationen av vilka händelser som avvek från förväntat utfall. Utifrån dessa tester visade det sig att det finns möjligheten att skapa system för detta och kan effektivisera studierna och öka kvaliten

Resultat och förväntade effekter

Det resultat och de förväntade effekterna blev inte det förväntade då den ursprungliga ansatsen ändrades. Utfallet av att flytta digitaliseringen ett steg i process med kliniska studier blev däremot väldigt lyckat och över de förväntade effekter som fanns från början. Effekten av att systematisera detta arbete kommer ge effektivare studier som sparar tid och kommer öka kvaliten då rätt händelser fångas i större utsträckning. En sidoeffekt är att resultatet potentiellt också kan påverka modeller för urval vilket skulle kunna göra stor påverkan.

Upplägg och genomförande

Upplägget på arbetet kom att ändras en del i och med de nya förutsättningarna. Justeringarna var dock inte alltför stora och genomförandet av projektet kunde därför göras mer eller mindre som planerat. Den största utmaningen var att få tillgång till alla experter på de olika områden som arbetades med. Förhoppningen är att utifrån det lyckade resultatet kunna göra en ansökan framöver för att ta fram ett system för det som nu testats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.