Digital akustisk karaktärisering av byggnadselement

Diarienummer 2018-04533
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en