DidPack

Diarienummer 2014-03592
Koordinator ALVERA AB
Bidrag från Vinnova 788 511 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt - vår 2014

Syfte och mål

DidPak projektets mål har varit att utveckla ett verktyg för pedagogisk kotextualisering och paketering av digitala lärresurser från olika källor. Fokus har framförallt varit att göra det möjligt att placera öppna digitala lärresurser i ett sammanhang. DidPak är framförallt tänkt att användas integrerat i andra tjänster, som ett kodbibliotek. Förhoppningen är att DidPak ska kunna bidra till en ökad användning av, framförallt öppna, digitala lärresurser genom att göra det enklare för pedagoger att distribuera dessa till sina elever.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklingen av DidPak har gjorts i form av ett kodbibliotek som i första hand är tänkt att integreras i andra digitala miljöer för utbildning. Som ´Proof of concept´ har den första versionen av DidPak integrerats i en egen produkt, under namnet ´samlingar´, där paket av digitala resurser kan skapas. Innehåller även funktioner för att koppla såväl digitala lärresurser som hela resurspaket till skolans styrdokument (läroplaner och kursplaner) och de mål, syften och centrala innehåll som finns beskrivna där. Förhoppningen är att bidra till en ökad användning av digitala lärresurser.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med en inventering av befintliga standarder för metadata och paketering av digitala lärresurser. Det gjordes även en undersökning av pedagogers behov i relation till användningen av digitala (framförallt öppna) lärresurser. Baserat på resultaten från dessa två ´studier´ har DidPak utvecklats i forma av kodbibliotek som kan användas integrerat i andra digitala miljöer. Projektet avslutades med en referensimplementation i ett eget system för hantering av digitala lärresurser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.