Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Diagnostisering av malignt melanom med ett nytt revolutionerande screeningsinstrument

Diarienummer
Koordinator Corpus Data & Image Analysis AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudmålet med genomförbarhetsstudien var att leverera en detaljerad affärsplan, inklusive en detaljerad analys av genomförbarheten av vårt projekt. Vi har levererat en affärsplan inklusive en genomförbarhetsanalys av projektet.

Resultat och förväntade effekter

Under en 4 månadersperiod utförde vi nödvändiga tekniska, kommersiella och finansiella analyser för att bekräfta livskraften och lönsamheten för vår produkt. Vi har funnit genomförbarhet och har utarbetat en 2,5-årig plan och budget för företagets innovationsprojekt. Vår analys visar ett utmärkt ekonomiskt värde av DermaSuspect för sjukhus, dermatologikliniker och hälsovårdssystem i Sverige (vår första nyckelmarknad). Mer än 11 miljoner euro sparas på direkta kostnader, 5,2 miljoner euro på biopsianalys och 42 miljoner euro på indirekta kostnader.

Upplägg och genomförande

Uppgifter utförda i förstudien var: - Design av prototyp för slutprov som kombinerar två mät-metoder - Förbättring av analysprogrammet för datainsamling och användargränssnitt - Klinisk validering av den nya prototypen - Tekn. riskanalys - Förberedelse av en detaljerad teknisk arbetsplan - Undersökning av marknadsbarriärer, utmaningar och konkurrent analys - Utarbetande av spridnings- och kommersialiseringsstrategi - Identifiering av potentiella nyckelpartner - Uppdatera IP-strategi och utföra en FTO-analys - Validering av lönsamhet och ekonomisk projicering för 5 år

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05071

Statistik för sidan