Development of in silico tools used in structure-assisted engineering of enzymes in biotech appl

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att starta ett samarbete mellan Genencor och SLU samt att skriva en ansökan till Vinnmer International Marie Curie, vilket också uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var att kunna skicka i en ansökan till Vinnmer International Marie Curie till den 1 april 2011 och det lyckades. Den förväntade effekten var också att ett samarbete startades mellan Genencor och SLU, vilket också uppfylldes.

Upplägg och genomförande

Flera resor ihop med SLU-kontakten Mats Sandgren till Leiden i Holland för att besöka kontakten på Genencor, och där pratas vid om samarbetets utformning och ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02436

Statistik för sidan