Destination Skåne AB

Diarienummer 2014-05574
Koordinator EQVATOR AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Externa länkar

Det är länken till själva bokningshemsidan vilket även nämns i beskrivningen ovan.