Design av proteiner för receptormedierad passage av blodhjärnbarriären

Diarienummer 2014-05549
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för neurokemi
Bidrag från Vinnova 26 725 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet för ´Marie Curie incoming planning grant´ var att etablera ett innovativt, multi-disciplinärt forskningssamarbete inom protein engineering, biokemi, och biomedicin för att på sikt utveckla miniproteiner som korsar blodhjärnbarriären och effektivt levererar läkemedel till hjärnan för framtida behandling av neurologiska sjukdomar.

Resultat och förväntade effekter

Genom att besöka universitet/företag i Sverige och universitet utomlands har jag etablerat ett samarbete och byggt upp en realistisk tidsplan samt bestämt metodik för praktiskt genomförande av projektet. Jag har skickat in en fullständig ansökan för ´Marie Curie incoming´.

Upplägg och genomförande

Under planeringsstadiet har jag etablerat ett samarbete mellan University of Washington (David Baker) och Linneuniversitet (Institution för kemi och biomedicin) samt säkrat finansiering för den delen av ´Marie Curie incoming´ som inte täcks av VINNOVA. Långsiktigt kommer finansieringen att etablera ett nära samarbete mellan de medverkande institutionerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.