DEPLOY: Förutsättningar och möjligheter för spridning av design-drivna arbetssätt i offentliga organisationer

Diarienummer 2016-02800
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Under 2016 drevs ett s.k. Förändra Radikalt projekt i Sörmland. DEPLOY skapades som ett följeforskningsprojekt till detta projekt. Syftet med projektet är att tillsammans med praktiker utveckla kunskap för att öka förståelsen för och beskriva de hinder och möjliggörare som finns för integration och spridning av designdrivna arbetssätt i offentliga organisationer, i olika upplägg för spridning, direkt eller överfört, med eller utan intermediärer

Resultat och förväntade effekter

Följeprojektet har analyserat ur ett organisatoriskt och individuellt perspektiv och ger rekommendationer för fortsatt arbete med designdriven innovation. Rekommendationerna ges på två nivåer, projektnivån och systemnivån: Designprojekt för innovation i offentlig sektor: - Fokusera på att bygga organisatorisk designförmåga - Fokus på att sprida goda lösningar - Höga krav vid användning av design - Integrera design i befintliga utlysningar Utveckling av design i innovationssystemet - Design som strategiskt innovationsprogram - Lyft designdriven innovation på systemnivå

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet har byggt på de aktiviteter som genomfördes i Förändra Radikalt Sörmlandsprocess. Projektet pågick under våren och hösten 2016. Studien genomfördes framförallt genom intervjuer, samtal och deltagande i delar av projektets aktiviteter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.