Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Demonstration av innovativa bilparkerings- och mobilitetslösningar i klimatsmarta städer

Diarienummer
Koordinator TUB Trafikutredningsbyrån
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets utgångspunkt är att byggherrar på ett balanserat sätt ska tillåtas minska sina kostnader för parkeringsplatser i nybyggnadsprojekt i utbyte mot att de integrerar positiva mobilitetstjänster, t ex bilpoolstjänster. Projektet har bl.a. verifierat att kostnader för anläggning av p-platser i garage i nya bostadshus i täta attraktiva stadsdelar ofta överstiger intäkterna. En (dold) subvention uppstår som kan vara betydande. För att komma tillrätta med problemet har ett antal dellösningar utarbetats som avses testas i utlysningens B-fas.

Långsiktiga effekter som förväntas

De studier som genomförts inom projektet visar att effekterna av ett bredare genomförande av konceptet ´flexibla parkeringstal´ har förutsättningar att leda till betydande ekonomiska vinster, klimatvinster liksom förbättrade boendemiljöer. Ytterligare studier behövs dock till exempel för att analysera hur olika kundgrupper värderar t. ex. de mer promenadvänliga gatumiljöer som blir möjliga, positiva trängseleffekter, syn på mobilitet, avtalsformer etc.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft tre steg; 1) Kunskapsuppbyggnad, 2) Konceptutveckling & avgr. samt 3) Konstellationens formerande. Inom proj. har bl.a en marknadsorienterad översikt över hantering av parkering i nybyggnad i Vancouver, Berlin & Manchester genomförts. Olika intressenters krav på dellösningar har tydliggjorts, en ´short list´ över demo-objekt för C-fasen tagits fram mm. Projektets aktörer fann att samverkan mellan akademi, konsulter, byggbolag & myndigheter inom projektet var mycket fruktsamt, inte minst för möjligheten att framöver bygga koncept för tjänsteexport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02493

Statistik för sidan