Deltagande i workshop om framtida samarbeten med Sydafrika

Diarienummer 2015-06175
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att via en gemensam workshop etablera FoU samarbete inom tre områden Hälsa, IKT och Vatten. Jag deltog i diskussionerna inom vattenområdet där en prioriteringslista togs fram.

Resultat och förväntade effekter

Baserat på detta bör gemensamma Svenska/EU-Sydafrika utlysningar kunna etableras inom relevanta områden.

Upplägg och genomförande

Workshopen anordnades av Vinnova och DST på ett föredömligt sätt. Relevanta aktörer deltog och tog fram prioriteringslistan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.