Deep Learning för tolkning av markradar-data

Diarienummer 2018-04299
Koordinator GUIDELINE GEO AB (PUBL)
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

I det här projektet kommer vi att utveckla och tillämpa Deep Learning-tekniker för ett helt nytt sätt att tolka markradardata, speciellt inriktat på detektion och kartering av nedgrävd infrastruktur. Några exempel detta är: el- och signalkablar; optofiber; vatten och avloppsledningar. Målsättningen är att utveckla ett mjukvarubibliotek som kan användas för fortsatt utveckling och utgöra grund för framtida kommersiella implementationer av tekniken

Förväntade effekter och resultat

Utvärdering av markradardata kan automatiseras och förenklas med självlärande mjukvarusystem. Underhåll och nyinstallation av nedgrävd infrastruktur kan därigenom utföras både billigare och snabbare. Ökad användning av markradarteknik leder till att skapa bättre digitala kartor och infrastrukturdatabaser. Ägare av och underhållsansvariga för infrastruktur under mark kan genom dessa få bättre möjligheter att övervaka och åtgärda problem, vilket i slutändan kommer att göra det lättare att undvika skador på människor och egendom.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att genomföras huvudsakligen i fyra steg: 1) Skapa lämpliga dataset för träning av nätverk, 2) utveckla och optimera av metoder för övervakad och oövervakad inlärning med markradardata, 3) skapa referensimplementation baserat på resultaten från steg 2, och 4) bygg mjukvarubibliotek baserat på resultaten från steg 3. Projektets huvudsakliga leverabler är: 1) En referensimplementation av de utvecklade algoritmerna 2) Ett mjukvarubibliotek som kapslar in referensimplementationen 3) En översiktlig slutrapport

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.