DCAT-AP för Wikibase och Wikidata

Diarienummer 2014-04453
Koordinator WIKIMEDIA SVERIGE
Bidrag från Vinnova 110 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att göra det möjligt att med DCAT-AP beskriva Wikidata samt att göra processen generell nog för att kunna återanvändas för andra plattformar som använder Wikibase. Vi anser att målet är väl uppnått då en DCAT-AP-beskrivning nu finns för Wikidata. Denna har integrerats så att den automatiskt genereras vid var uppdatering. Programvaran går även direkt att återanvända i vilken framtida Wikibase-installation som helst. Slutligen är lösningen helt internationaliserad så att DCAT-AP-informationen kan fås på önskat språk.

Resultat och förväntade effekter

Vi tror att användning av DCAT-AP-beskrivning för Wikidata kommer att öka i takt med att fler översättningar driftsätts (idag finns översättningar på 20 språk). Det flexibla sätt genom vilken DCAT-AP-beskrivningen genereras gör det även troligt att det kommande CommonsData-projektet, länkad data till stöd för Wikimedia Commons 27 miljoner mediafiler, kommer att beskrivas med DCAT-AP. Då modulen finns beskriven på wikiba.se är det även troligt att mindre projekt som använder Wikibase hittar och använda sig av denna lösning för att generera en flerspråkig DCAT-AP-beskrivning.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med en kartläggning av de datamängder relaterade till Wikidata som fanns tillgängliga följt av en analys av hur ett projekt av Wikidats natur bäst kunde beskrivas i DCAT-AP samt vad som var generiskt för alla Wikibase-installationer. Lösningen byggdes så flexibelt som möjligt för att göra den lätt att återanvända i olika miljöer med olika förutsättningar/inställningar, ett krav för driftsättning hos på Wikidata. Koden genomgick en längre period av itererad kodgranskning för att olika intressenterna inom WMF/Wikidata skulle kunna väga in om slutresultatet.

Externa länkar

Kod-repository för återanvändning av andra Wikibase-projekt Live DCAT-AP-beskrivning för Wikidata Sidan på wikiba.se där modulen beskrivs

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.