Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cykel Plus Minus

Diarienummer
Koordinator BRANSCHBOLAGET SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 776 603 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Under vintersäsongen minskar andelen cyklande dramatiskt. Samtidigt ökar trängseln på vägar och i kollektivtrafiken, och de goda hälso- och miljöeffekterna uteblir. Tillgängligheten för cyklister försämras radikalt, samtidigt som olycksriskerna ökar. Genom att premiera de kommuner som jobbar aktivt, effektivt och innovativt för att främja året-runt-cykling kan förutsättningarna för cykling förbättras och nya föredömliga metoder spridas. Projektet har lett till nya innovationer, kunskap om befintliga metoder och skapat engagemang och nyfikenhet kring vintercykling.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen för tävlingen registrerades 18 bidrag, varav 11 slutrapporterades. Med tanke på att den förhållandevis snäva målgruppen (kommuner) och de höga kraven på bidragen (måste genomföras under tävlingsperioden) så är antalet bidrag bra. Många kommuner hann inte få klart tävlingsbidrag i tid. Många har dock fått upp ögonen för utmaningarna vilket sannolikt triggar ett intensifierat arbete framöver. Det mediala arbetet har enligt förväntan skapat ett engagemang kring vintercykling. På sociala medier har reaktionerna varit både uppmuntran och ifrågasättande.

Upplägg och genomförande

Tävlingen marknadsfördes gentemot potentiella tävlande. Aktiviteterna var väl avvägda och kompletterade varandra bra. Sannolikt kände i stort sett alla kommuner till tävlingen, men designen var inte tillräckligt attraktiv för att generera fler tävlingsbidrag. En utmaning är att nå ut utanför ens "vanliga" kretsar. Uppmärksamheten kring tävlingen och vintercykling blev bra genom medialt arbete och aktiviteter. Jurymetoden fungerade bra. Kriterier kan säkert utvecklas. Bra att efter tävlingen sammanställa innovationsläget samt åtgärder på olika nivåer för spridning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 oktober 2017

Diarienummer 2017-04925

Statistik för sidan