Cykel Plus Minus

Diarienummer 2017-04925
Koordinator BRANSCHBOLAGET SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 776 863 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med tävlingen är att öka vintercyklingen, genom att bidra till att skapa och sprida innovationer för ökad vintercykling och att skapa engagemang kring vintercykling hos aktörer som kan verka inom området såväl som resenärer. Mål 1. Tävlingen ska leda till innovationer som ökar vintercyklingen 2. Tävlingen ska till aktörer inom transportsektorn sprida existerande, såväl som ny, kunskap om metoder som påverkar vintercyklingen 3. Tävlingen ska nå ut till resenärer och skapa engagemang och nyfikenhet kring vintercykling

Förväntade effekter och resultat

På kort sikt (5 år) Vintercyklingen kommer att öka. I ett första skede beror det på tävlingens mediala genomslag och ökad uppmärksamhet kring vintercykling, liksom ökat användande av befintliga och nya metoder. På lång sikt (15 år) Resultat har spridits nationellt och internationellt. Innovationerna kommer ha spridits och förfinats. Samtliga större städer i Sverige kommer att ha anammat innovationerna. Säsongsvariationerna kommer där vara mindre än 20 %. Ökad vintercykling ger ökad cyklingen totalt sett, vilket ger en total ökning om uppskattningsvis 30 % ökad cykling.

Planerat upplägg och genomförande

Innovationstävlingen Cykel Plus Minus ska genomföras. Till detta hör ett mediaarbete riktat till resenärer och väghållare; informera om tävlingen för att få fram goda tävlingsbidrag; arrangera ett hackaton för potentiella tävlande; göra hemsidan till en fullvärdig tävlingsplattform; delta på externa konferenser för att sprida information om tävlingen och befintliga såväl som nya metoder.

Externa länkar

Tävlingens hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.