Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CycleSense Data för Effektiv och Hållbar Sista Mil-leveranser

Diarienummer
Koordinator Trivector Traffic AB
Bidrag från Vinnova 2 170 723 kronor
Projektets löptid augusti 2023 - juli 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik

Syfte och mål

CycleSense-projektets huvudsyfte är att utveckla och testa affärsmodeller och tjänster för digitala el-godscyklar tillsammans med kunder. Eftersom det idag saknas tillgänglig data om godscyklar är en av målsättningarna att tillgängliggöra data och göra den användbar. Projektet kommer också att fokusera på att utveckla nya digitala tjänster för olika målgrupper och vidareutveckla och optimera godslastcyklar både i hårdvara och mjukvara.

Förväntade effekter och resultat

CycleSense har en potential att bidra till att Sverige får en ledande roll i att använda digital teknik och energieffektiva fordon för att skapa en mer hållbar “sista mil” av logistikkedjan. Genom att digitalisera den optimala el-godscykeln och utveckla affärsmodeller och tjänster från digitala el-godscyklar kan projektet bidra till att effektivisera användningen av fordon, gaturum och väginfrastruktur.

Planerat upplägg och genomförande

CycleSense projektets övergripande målsättning är att utveckla och testa affärsmodeller och tjänster från digitala el-godscyklar tillsammans med kunder. Resultatmål för CycleSense är: Identifiera affärsmodell(er) för den uppkopplade godscykeln, med fokus på affärsmodeller från digitala tjänster Utveckla och testa digitalisering av den optimala godscykeln och datainsamling i verklig miljö Utveckla IT-arkitektur för insamling, analys och delning av data Ta fram rekommendationer om hur digitala lastcyklar bättre kan integreras i logistikkedjor

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 september 2023

Diarienummer 2023-01039

Statistik för sidan