CREST II: Applications

Diarienummer 2015-04189
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Electrum 229
Bidrag från Vinnova 5 650 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång

Syfte och mål

För att stärka samarbetet mellan KTH , IIT Delhi och IISc Bangalore genomförs två industriella inbyggda system applikationer med grovkorning rekonfigurerbara arkitektur och en metodik som utvecklats i ett tidigare VINNOVA/DST projekt. Den första ansökan är en styrslinga (control loop) i ett digitalt pre-distorsion baserat arisesystem för effektförstärkare och den andra är ett datorseendebaserat behandlingssystem för körningsassistans för bilar . Ett chip kommer att tillverkas som en del av projektet som finansieras av den industriella partnern Catena Wireless Electronics.

Förväntade effekter och resultat

En förstärkt och industriellt beprövad CREST plattformsarkitektur och metodik för två industriella inbyggda system. CREST -plattformen kommer att förstärkas för att inkludera i förväg utformad parametrisk RF / Analog byggstenar förutom de fördesignade digitala byggstenar . Ett chip kommer att tillverkas som ett konkret fysiskt prototyp. Beräkning och teknisk effektivitet kommer att kvantifieras samt jämföras med konventionella stilar ( ASIC , FPGA och programvara) och tillhörande metodik.

Planerat upplägg och genomförande

En gemensam inbyggd systemplattform som utvecklats av de samverkande instituten kommer att vara fokus för samarbetet , då det kommer att implementera två industriella applikationer. En som drivs av den indiska gruppen och den andra av den svenska, med många gemensamma aktiviteter som noggrant har planerats tillsammans med utbytesbesök . Nära sammarbete med de två industriella partners Catena Wireless Elektronics och Volvo GTT kommer att säkerställa industriell relevans och i gengäld kommer de industriella partners få tillgång till nästa generation inbyggda system plattform.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.