Crescent - talad multimodal sökdialog på mobil och webb

Diarienummer 2014-04966
Koordinator FINDWISE AB
Bidrag från Vinnova 1 298 850 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Findwise och Talkamatic har produktifierat sin initiala dialogbaserade sökapplikation och kommit fram med en flerplatforms söktjänst med grammatiskt förståelse och en anpassningsbar multimodal sökapplikation. Lösningen använder Precision Search (en grammatikdriven söktjänst inspirerad av grafsök). Multimodaliteten med röst, text och taktil interaktion möjliggör sökning i flertalet miljöer där tangentbord eller direkt skärminteraktion är opraktiskt.

Resultat och förväntade effekter

En multimodal lösning och en robust grammatikdriven sökplatform har utvecklats och produktifierats. Lösningen är anpassningsbar till en mängd olika användningsdomän och sammanhang. Findwise och Talkamatic är nu säkra i övertygelsen om att mer effektivt kunna utnyttja utökad datamobilitet samt nya skärmformat och att kunna bygga söklösningar för användare i rörelse.

Upplägg och genomförande

En integrerad mobil produkt utvecklades med framgång. Produkten inkluderar multimodal (tal, text, taktil) interaktion. Beslutet om att utveckla applikationen som en webblösning i en smartphoneapplikation visade sig vara riktigt då det underlättade parallell utveckling av sökfunktionalitet och röststyrning. Applikationen har testats på verklig data från ett stort svensk tillverkningsföretag. En plattformsoberoende lösning för talinteraktion övervägdes men på grund av begränsningar i de produkter för taligenkänning som användes så begränsades denna modalitet till iOS.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.