Create Business Incubator Mälardalen AB

Diarienummer 2015-00197
Koordinator CREATE BUSINESS INCUBATOR MÄLARDALEN AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Externa länkar