Create Business Incubator Mälardalen AB

Diarienummer
Koordinator CREATE BUSINESS INCUBATOR MÄLARDALEN AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00197

Statistik för sidan