Concentrated Solar Power, CSP. Utveckling av kritiska parametrar

Diarienummer 2012-02788
Koordinator RIPASSO ENERGY AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att identifiera parametrar kring tre olika delområden (Kolvstångstätning, regenerator samt värmeisolering) med potential till förbättringar. Inom alla tre delområden har förslag på aktiviteter samt åtgärder till förbättringar presenterats, vilka skulle kunna drivas vidare i ett senare genomförandeprojekt. En del arbetsresurser fördelades om från området ´värmeisolering´ till förmån för ´kolvstångstäningen´ då detta visade sig vara mer omfattande och strategiskt.

Resultat och förväntade effekter

Inom samtliga områden inom projektet har potentiella förbättringsparametrar identifierats. 1. Kolvstångstätning: Identifierade problem med bedömda skador från hårda partiklar på kolvstång och tätningar. Det bedöms som möjlighet att prova nya tätningslösningar och material i kommande riggtester. 2. Regenerator: Utveckling och optimering av regeneratorn bör ske genom att sätta upp approximativa modeller som verifieras med testresultat. Modellen kan sedan trimmas med avancerade beräkningar. 3. Värmeisolering: Utvecklas vidare och förbättras i samråd med leverantörer.

Upplägg och genomförande

Inom alla tre delområde har kontakt- och litteraturstudier genomförts. För delområde kolvstångstätning har dessutom mikrostrukturella komponent och materialanalyser gjorts för problembedömning och åtgärder, samt analys med FEM för beräkning av laster på tätningar. En testrigg för tätningsmaterial och substrat har även konstruerats inom området kolvstångstätning. Inom delområdet som rör regeneratorn gjordes även enklare analytisk konceptstudie avseende beräkningsmodeller och parametrar för regeneratordesign.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.