CombatSepsis ett krafttag mot sepsis

Diarienummer 2018-04212
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Bidrag från Vinnova 1 317 250 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Health Missions

Syfte och mål

Sepsis, ett livshotande tillstånd, inträffar när immunförsvaret överreagerar på en infektion. Denna okända folksjukdom är lika vanlig som cancer och har högre dödlighet än akut hjärtinfarkt, således en global hälsoutmaning. Vi föreslår CombatSepsis: ett nytt ekosystem av aktörer med en tvärvetenskaplig angreppsstrategi för att stimulera innovation och lösa de stora problemområdena inom sepsis. Vår målsättning är att skapa en väldefinierad och hållbar framtidsplan för att minska dödligheten av sepsis samt begränsa samhällseffekterna av den ökande antibiotikaresistensen.

Förväntade effekter och resultat

CombatSepsis ämnar samla en kritisk massa av kompetens inom de problemområden som berörts ovan, avsett att ge optimala möjligheter för en konstruktiv och kreativ samverkan, i strävan mot en förbättrad sepsisvård. Ett kärnvärde är att CombatSepsis aktörer har ett brett nätverk inom sina respektive samhällsstrukturer med ett stort antal kontaktytor inom olika områden som i samråd under planeringsfasen kan bidra med att knyta ny nyckelkompetens (nya aktörer) till projektet.

Planerat upplägg och genomförande

CombatSepsis kommer under planeringsfasen huvudsakligen att samverka i form av en workshop-serie som avser att analysera och föreslå strategier och innovationsprojekt för att skapa förutsättningar att kunna nå målet att reducera mortaliteten i sepsis med 50 % till 2035.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.