CLOSER basfinansiering

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

CLOSER är en nationell kraftsamling med transporteffektivitet som utgångspunkt. Initiativet syftar till att skapa en organisation som aktivt initierar, koordinerar och nyttiggör den forskning, utveckling och innovation som bedrivs av akademins, näringslivets och samhällets aktörer i samverkan. CLOSER´s verksamhet ska ha en tydlig inriktning på att bedrivas utefter hela innovationskedjan forskning - demonstration - implementering. Efter 2,5 års operativt arbete är partnerskapet CLOSER på god väg att uppnå syfte och mål. Den nationella arenan är etablerad. CLOSER är känt.

Resultat och förväntade effekter

1. En etablerad nationell arena med fokus på att utveckla och demonstrera konkurrenskraftiga logistik- och transportsystem. 2. Ett antal större samverkansprojekt inom transporteffektivitet som ger ökad marknadsintroduktion. CLOSER som neutral arena är etablerad. Samtidigt återstår ett arbete för att alla aktörer ska inse att vi är nationella. Hemvisten på Lindholmen Science Park uppfattas ibland som provinsiell. De först genomförda projekten GO:SMART och SENDSMART har gett goda resultat att bygga vidare på: modell för konsortiebyggande, forskningens aktiva medverkan mm.

Upplägg och genomförande

Fokus på tre temaområden med arbetsgrupper där deltagare från partners och andra med intresse, engagemang och domänkunskap möts är basen i CLOSER´s verksamhet. Det har fungerat särskilt bra inom området HCT: ett tidigt initiativ från Trafikverket redan sommaren 2011, ett stort intresse och omfattande insatser från näringslivet (framför allt Scania och Volvo samt Skogsindustrin) och forskningssidan (Skogforsk, Lunds universitet, Chalmers och VTI) samt Transportstyrelsen som myndighet tillsammans med TRV har skapat gemensamma mål, ett gott samarbetsklimat och goda resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04425

Statistik för sidan