Cleantech Inn Sweden Industripartnerprogram 2015

Diarienummer 2015-03309
Koordinator Teknopol AB
Bidrag från Vinnova 851 731 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Affärer mellan start ups och stora industriföretag skapar nytta hos båda parter. Hos start-ups inte bara genom att intäkter skapas när bolagen säljer varor och tjänster men även genom marknadsförståelse, teknologiverifiering eller snabbare väg till internationalisering. Hos industriföretagen skapas arbetstillfällen genom bland annat effektivisering av innovations- och produktutvecklingsprocesserna som gör industriföretagens varor och tjänster mer konkurrenskraftiga.

Resultat och förväntade effekter

Industripartners är uttalat positiva till projektet. De pekar på kostnadseffektivitet i sökandet efter ny teknik, kvalitetssäkringen genom screening och vår höga träffsäkerhet i att finna meningsfulla lösningar till deras uttalade frågeställningar, vilket är grunden för det höga antalet startade projekt. För innovationsbolagen har i motsvarande grad möjligheter att internationaliseras öppnat sig. Vi har idag 15 pågående samarbetsprojekt, den långsiktiga potentialen av dessa kommer inte att kunna bedömas på mindre än 3-5 års sikt.

Upplägg och genomförande

Vi arbetar från en genom screening och analys kvalitetssäkrad bas av Cleantech Innovationsbolag med ett affärsmässigt erbjudande om kostnadseffektivitet, snabbhet och träffsäkerhet till Industripartners, med en open innovation faciliteringstjänst. Vi arbetar proaktivt och aktivt med att söka upp och argumentera och presentera vad vi ser som affärsmässigt intressanta möjligheter som ger konkurrensfördelar på en internationell marknad. Vi skapar det inledande mötet och stödjer båda sidor i sökandet efter en affärspotential.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.