CleaN - One point clearing house gateway for the global OTC market

Diarienummer 2016-01381
Koordinator BAYMARKETS TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 1 853 600 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016 Y

Syfte och mål

Målet med CleaN projektet var att utveckla en produkt som förenklar en länk av värdekedjan för handel inom finansmarknaden, specifikt för transporten av avslut från banker och mäklare till olika clearinghus. Många clearinghus har olika elektroniska interface, och i CleaN har vi harmoniserat dessa till ett interface som använder FIX standarden. Rent tekniskt har målet gått i uppfyllelse, med integration och certifiering mot flera clearinghus såsom CME, SGX och Nasdaq. CleaN finns beskriven på vår hemsida som Clarity Hub: http://baymarkets.com/clarity/

Resultat och förväntade effekter

De resultat vi uppnått i projektet som gick ut på att utveckla en gateway med ett standard API som skulle kunna kommunicera med ett flertal olika clearinghus var bland andra att kunna konvertera eller översätta mellan olika protokoll. Vi skapade till att börja med en plattform som kan hantera all metadata såsom användare, instrument, tidsserier, kurs och avslutsinformation och som automatiskt mappar metadata när de förändras och det kommer nya finansiella produkter. Utfallet har blivit en väldigt kompetent produkt som bidragit till en produktserie som vi döpt till Clarity

Upplägg och genomförande

Projektet startade med en analys av de olika protokoll som används av clearinghusen, hur vi skulle kunna konvertera mellan dessa till en standard och hur bäst strukturera och harmonisera all metadata. CleaN plattformen skapades med nya effektiva utvecklingsramverk som Scala och Akka. Vi behövde från början välja ut ett tillgångsslag och några clearinghus att starta med, och samtidigt hålla strukturen flexibel för att kunna lägga till fler. Automatisk mappning av de olika format som används i marknaden var den största utmaningen och det som krävde mest utvecklingstid i projektet.

Externa länkar

Clarity Hub är det kommersiella namnet på CleaN, och info om Clarity Hub ligger nederst på sidan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.