Cirkulära yllekläder

Diarienummer
Koordinator LANTBRUKARNAS EKONOMI-AKTIEBOLAG - Lantbrukarnas Ekonomi AB
Bidrag från Vinnova 903 272 kronor
Projektets löptid december 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Undersöka förutsättningarna för att tillverka och sälja helsvenska ullprodukter som kan ha flera livscykler och i slutänden vara helt komposterbara. Hitta affärsmodeller som både bidrar till lönsamhet i hela kedjan och till en mer hållbar konsumtion. Undersöka hur vi kan få ett mervärde för råvaran och samtidigt hålla nere kostnaderna i förädlingsledet och ut till konsument så att alla led gynnas och på lika villkor.

Förväntade effekter och resultat

Målet är att få till en lösning där det går att få ekonomi i alla led och nytta av råvaran in i minsta fiber och de eventuella rest- eller biprodukterna.

Planerat upplägg och genomförande

Det cirkulära perspektivet läggs till det flöde som redan ingår i en pilot från 2018 samt att vi vill utveckla affärsmodeller som är anpassade både för att stimulera en mer hållbar konsumtion och för att öka värdet i alla led i produktions- och återvinningsleden. Vi vill även öka produkternas trovärdighet gentemot kunden samt underlätta för att göra miljömedvetna val.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2018

Diarienummer 2018-04703

Statistik för sidan