Cirkulära "on the go"-förpackningar och engångsartiklar genom ökad återvinning och återbruk

Diarienummer 2018-04683
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 997 940 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

För att på sikt verkliggöra en "nollvision" vad gäller nedskräpning från "on-the-go"-konsumtion kommer projektet att ta fram lösningar för ökad insamling, materialåtervinning och återbruk av förpackningar och engångsartiklar. Lösningarna kommer att verifieras i verkliga miljöer.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade effekten är att förpackningar och engångsartiklar hanteras mer cirkulärt jämfört med idag, dvs samlas in, återbrukas, materialåtervinns och att det återvunna materialet efterfrågas i högre grad.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet samlar vi aktörer längs hela värdekedjan för att tillsammans identifiera knutar för ökad insamling, återvinning och återbruk. Vi tar fram lösningar utifrån potential till miljönytta samt vad som fungerar längs hela värdekedjan och för konsument. Dessutom kommer vi att testa dessa lösningar i offentlig miljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.