Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CIRCLES Cirkulärt företagande i Skåne

Diarienummer
Koordinator Hållbar utveckling Skåne
Bidrag från Vinnova 488 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Projektet Circles har haft som mål att identifiera möjligheter och hinder för det skånska näringslivet att arbeta cirkulärt och därmed underlätta omställningen mot ett cirkulärt Skåne. Inom projektet har företaget Ecophon stöttats i att hitta cirkulära lösningar och affärsmodeller, ett nätverk kring cirkulär ekonomi har skaptas och ett antal kunskapshöjande aktiviteter som två konferenser, fyra workshops och två föreläsningar om cirkulär ekonomi genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visar att cirkulära affärsmodeller är möjliga och lönsamma. Det visar också att det finns ett intresse hos näringslivet i att lära sig mer om cirkulär ekonomi, speciellt hos större företag och företag med hållbarhetsinriktning. Mindre företag har varit svårare att locka till aktiviteter. Stort intresse har också funnits av att träffas, lära sig mer och utbyta erfarenheter kring cirkulär ekonomi vilket gjort att det nätverk som startats upp kommer fortsätta efter projektets slut.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit riktat mot näringslivet men även offentliga organisationer har medverkat, i nätverk och som deltagare på konferenser. Blandningen har varit uppskattad och lett till ökad kunskap och samarbete. Det som intresserat mest är hur man konkret kan arbeta med cirkulär ekonomi, de som involverat sig i projektet har önskat exempel på hur cirkulär ekonomi kan tillämpas i deras organisationer. Vi tror att det i framtida projekt är viktigt att fortsätta ta tillvara det intresset.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04294

Statistik för sidan